Phòng thí nghiệm

Hình ảnh từ phòng thí nghiệm MagQER từ 1983 tới nay:

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP – TẠO MẪU NHANH 3D TUẤN ĐOÀN.

(TUAN DOAN 3D SOLUTION-PROTYPE MODELLING CO., LTD)

Địa chỉ: Số 25 đường Ký Con, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Số điện thoại Pháp Chế:       0911.83.89.86

Số điện thoại QL Bán Hàng: 0911.83.89.86

Trả lời